Site Search: 中文

HOME >> Periodical >> Vol.15 No.2 Jun.2009

Vol.15 No.2 Jun.2009

Study on the technology and method of 3D geological modeling: A case study of the east Kunlun orogenic belt ..................................................................................................ZHANG Si-ke, NI Jin-yu, GAO Wan-li, et al.(208)

Characteristics of faults in the Pu-Wei ring depression and its contribution to migration and accumulation of oil and gas .........................................................................................................................LIU Wei, YU Chuan-mou(200)

Structural features and tectonic evolution of the Wei-Zi-Luo fault zone in southwestern Guizhou Province ....................................................................ZHANG Rong-qiang, ZHOU Yan, WANG Xin-wei, et al.(189)

Tectonic deformation features of Shennongjia region in eastern dabashan foreland structural belt ............................................................................................LI Jian-hua, ZHANG Yue-qiao, SHI Wei, et al.(177)

Co-seismic deformation of “5.12” Wenchuan earthquake based on D-InSAR.............................................................................................................YAO Xin, ZHANG Yong-shuang(161)

A consideration on regional crustal stability assessment after MS8.0 Wenchuan strong earthquakein China ............................................................................... TAN Cheng-xuan, SUN Ye, WU Shu-ren, et al.(149)

Coupling between endogenic and exogenic geological processes in the Wenchuan earthquake and example analysis of geo-hazards ............................................. ZHANG Yong-shuang, SHI Ju-shong, SUN Ping, et al.(141)

Stability and stress measurement near the Qingchuan fault in the northern Longmen Mountains......................................................................................... PENG Hua, MA Xiu-min, JIANG Jing-jie(130)

Numerical modeling for Wenchuan earthquake mechanism
............................................................................... WANG Lian-jie, CUI Jun-wen, ZHOU Chun-jing, et al.(113)

Copyright © 1999–2010 Institute of Geomechanics, Chinese Academy of Geological Sciences
Address:South Minzudaxue Road No. 11, Haidian District, Beijing, China(100081)
Tel:(86-10)68412303 Fax:(86-10)68422326 ICP Record No.05055765 Beijing,China